ἐπιθῆτε

ἐπιθέω
run upon
pres imperat act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπιθέω
run upon
pres subj act 2nd pl
ἐπιθέω
run upon
pres ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπιθέω
run upon
pres imperat act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπιθέω
run upon
pres subj act 2nd pl
ἐπιθέω
run upon
pres ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπιθέω
run upon
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπιθέω
run upon
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)
ἐπιτίθημι
lay
aor subj act 2nd pl
πιθέω
persuade
imperf ind act 2nd pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.